Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ | 29 พฤศจิกายน 2562 15:55:02

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ได้ดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา จำนวน 125 ทุน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้