Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ประกาศ | 20 พฤศจิกายน 2562 17:35:55

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" จำนวน 50 ทุนๆละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ทุนมูลนิธิอายุโนะโมะโต๊ะ