Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 6/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกาา | 19 พฤศจิกายน 2562 16:53:07

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารนำชัย ทนุผล ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  รีรมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม 

รูปกิจกรรม