Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ สถาบันการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการหรือการส่งเสริมสุขภาพ | 18 พฤศจิกายน 2562 15:05:21

เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ สถาบันการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ภาคเหนือตอนบน วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่

รูปกิจกรรม