Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
งานวันศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย 30 ตุลาคม 2562
กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม | 1 พฤศจิกายน 2562 13:19:38

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย นำโดย พี่สุนทร หอมขจร ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 20 กล่าวคำสดุดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วย ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ เข้าร่วมวางพวงมาลาคารวะ แสดงความกตัญญู และปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ สนามกีฬาทรงวุฒิ เพชรประดับ

รูปกิจกรรม