Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกาา | 29 พฤศจิกายน 2562 16:27:27

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารนำชัย ทนุผล คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  รีรมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม 

รูปกิจกรรม