Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่วข้องกับนักศึกษา
โดม | 16 ตุลาคม 2562 15:18:45

วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่วข้องกับนักศึกษา ทำข้อตกลง ความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการขององค์กรนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปกิจกรรม