Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมนักศึกษาเงินกู้ (กยศ.)
โดม | 16 ตุลาคม 2562 11:34:53

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมนักศึกษาเงินกู้ (กยศ.) ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี  โดยได้รับเกียรติจากงานแนะแนว งานพยาบาล และงานรับนักศึกษาใหม่เป็นนวิทยากร

รูปกิจกรรม